วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560

พระสมเด็จดินเผา รุ่นแรกวัตถุบูชาที่เป็นมงคลเนื้อดินเผายุคต้น ยุคแรก
ของท่านครูบากฤษณะ อินทวัณโณ


ออกแบบและแกะแม่พิมพ์โดย : ท่านครูบากฤษณะ อินทวัณโณ

ผลงาน : ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาภูมิปัญญาวัตถุมงคลเนื้อดินเผา ของเฒ่าเผาถ่าน เป็นนวัตกรรมใหม่ด้านวัตถุมงคลเนื้อดินเผา

ลักษณะ : เป็นเนื้อดินเผา ที่ผ่านกระบวนการเผาที่อุณภูมิสูงมากกว่า ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส สุดยอดภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้ไผ่ ( 竹炭 ) และ Binchotan ( 備長炭 ) ของชาวญี่ปุน

คุณลักษณะพิเศษ : ขัดด้วยแปรงทองเหลืองจะกลายเป็นสีทอง ดูเข้มขลังอย่างน่าอัศจรรย์

แรงจูงใจในการสร้าง : เป็นรูปบูชา แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่นำเอานวัตกรรมใหม่ด้านดินเผามาสร้าง ทำให้เกิดผลงานที่เป็นสุดยอดภูปัญญาที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อน

วัตถุประสงค์ในการสร้าง : เป็นรูปบูชาแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อฝากไว้ในแผ่นดิน ที่สามารถพกพาติดตัวได้ และเป็นวัตถุมงคลที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจ

มนต์พิธี : ทุกองค์ผ่านการอธิษฐานจิตปลุกเสกใส่พลังมนต์ขลังโดยท่านครูบากฤษณะ อินทวัณโณ
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

สาธุ

เฒ่าเปาถ่าน พิทักษ์โลก
๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

タイのお守り


Prasomdej Pottery

( Hight carbon )

Of

Krubakrissana Intawannoお守り(おまもり、御守り、御守)とは、厄除け(魔除け)、招福(開運、幸運)、加護などの人の願いを象った物品(縁起物)である。アミュレット、タリスマン、チャーム。護符、御符。妊娠菌と同様、効果があるという科学的根拠があるものではないため、具体的な効能があることを表示して販売すると詐欺となる可能性がある。

วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พระมหาลาโพธิ์ เนื้อ " ดินเผา รุ่น ๑ "

 https://youtu.be/q1jcQcy6PqM
พระมหาลาโพธิ์
เนื้อ " ดินเผา รุ่น ๑ "
พระพิมพ์ " เนื้อดินเผา " 
ของ
ท่านครูบากฤษณะ อินทวัณโณ รุ่นแรก
 

ออกแบบและแกะแม่พิมพ์โดย : ท่านครูบากฤษณะ อินทวัณโณ

ผลงาน : ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาภูมิปัญญาวัตถุมงคลเนื้อดินเผา ของ " คณะทำงานเฒ่าเผาถ่าน " นวัตกรรมใหม่ด้านวัตถุมงคลเนื้อดินเผา

ลักษณะ : เป็นเนื่อดินเผา ที่ผ่านกระบวนการเผาที่อุณภูมิสูงมากกว่า ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส สุดยอดภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้ไผ่ และ Binchotan ของชาวญี่ปุน


https://youtu.be/q1jcQcy6PqM


คุณลักษณะพิเศษ : ขัดด้วยแปรงทองเหลืองจะกลายเป็นสีทอง ดูเข้มขลังอย่างน่าอัศจรรย์

แรงจูงใจในการสร้าง : เป็นรูปบูชา แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่นำเอานวัตกรรมใหม่ด้านดินเผามาสร้าง ทำให้เกิดผลงานที่เป็นสุดยอดภูปัญญาที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อน

วัตถุประสงค์ในการสร้าง : เป็นรูปบูชาแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อฝากไว้ในแผ่นดิน ที่สามารถพกพาติดตัวได้ และเป็นวัตถุมงคลที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจ

มนต์พิธี : ทุกองค์ผ่านการอธิษฐานจิตปลุกเสกใส่พลังมนต์ขลังโดยท่านครูบากฤษณะ อินทวัณโณ

สั่งจองได้ที่ :

• กิตติ เลิศล้ำ ( เฒ่าเผาถ่าน ) 081 813 1935

• สมยศ ทองพันชั่ง ( ทิดปู ) 083-464-2448

คณะทำงานเฒ่าเผาถ่าน

สาธุ

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พระมหาลาโพธิ์ เนื้อดินเผา รุ่น ๑

https://www.youtube.com/watch?v=saNy-qFczjU

พระพิมพ์ " เนื้อดินเผา "
พระมหาลาโพธิ์
เนื้อดินเผา รุ่น ๑
 ของท่านครูบากฤษณะ อินทวัณโณ
 สำนักสงฆ์สวนพุทธศาสนครูบากฤษณะฯ จ.นครราชสีมา

https://www.youtube.com/watch?v=saNy-qFczjU

วัตถุที่เป็นมงคล ที่สร้างให้เป็นดินเผายุคใหม่
เป็นวัตถุมงคล " เนื้อดินเผายุคต้น ยุคแรก " ของท่านครูบากฤษณะ อินทวัณโณ
ออกแบบและแกะแม่พิมพ์โดย : ท่านครูบากฤษณะ อินทวัณโณ
ผลงาน : ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาภูมิปัญญาวัตถุมงคลเนื้อดินเผา ของ " คณะทำงานเฒ่าเผาถ่าน " นวัตกรรมใหม่ด้านวัตถุมงคลเนื้อดินเผา
ลักษณะ : เป็นเนื่อดินเผา ที่ผ่านกระบวนการเผาที่อุณภูมิสูงมากกว่า ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส สุดยอดภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้ไผ่ และ Binchotan ของชาวญี่ปุน
คุณลักษณะพิเศษ : ขัดด้วยแปรงทองเหลืองจะกลายเป็นสีทอง ดูเข้มขลังอย่างน่าอัศจรรย์
แรงจูงใจในการสร้าง : เป็นรูปบูชา แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่นำเอานวัตกรรมใหม่ด้านดินเผามาสร้าง ทำให้เกิดผลงานที่เป็นสุดยอดภูปัญญาที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อน
วัตถุประสงค์ในการสร้าง : เป็นรูปบูชาแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อฝากไว้ในแผ่นดิน ที่สามารถพกพาติดตัวได้ และเป็นวัตถุมงคลที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจ
มนต์พิธี : ทุกองค์ผ่านการอธิษฐานจิตปลุกเสกใส่พลังมนต์ขลังโดยท่านครูบากฤษณะ อินทวัณโณ
สั่งจองได้ที่ :
• กิตติ เลิศล้ำ ( เฒ่าเผาถ่าน ) 081 813 1935
• สมยศ ทองพันชั่ง ( ทิดปู ) 083-464-2448
คณะทำงานเฒ่าเผาถ่าน
สาธุ

พระมหาลาโพธิ์ เนื้อดินเผา รุ่น ๑สาธุ สาธุ สาธุ

รูปบูชาแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระมหาลาโพธิ์ เนื้อดินเผา รุ่น ๑

ออกแบบและแกะแม่พิมพ์โดย : ท่านครูบากฤษณะ อินทวัณโณ

ผลงาน : ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาภูมิปัญญาวัตถุมงคลเนื้อดินเผา ของ " เฒ่าเผาถ่าน พิทักษ์โลก " นวัตกรรมใหม่แห่งยุคประเทศไทย 4.0

ลักษณะ : เป็นเนื่อดินเผา ที่ผ่านกระบวนการเผาที่อุณภูมิสูงมากกว่า ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส สุดยอดภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้ไผ่ " บันตัน " ของบ้านถ่านไม้ไผ่ไทยอ่กาศดี และ  Binchotan ของชาวญี่ปุน


คุณสมบัติพิเศษ : กลายเป็นถ่านแข็งสีดำสนิท ขัดด้วยแปรงทองเหลืองจะกลายเป็นสีทอง

แรงจูงใจในการสร้าง : เป็นรูปบูชา แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่นำเอากรรมวิธีการเผาถ่านคุณภาพสูงมาใช้ในกระบวนการเผา ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ด้านดินเผา ทำให้เกิดผลงานที่เป็นสุดยอดภูปัญญาที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อน 

วัตถุประสงค์ในการสร้าง : เป็นรูปบูชาแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่แข็งแรงทนทาน ทนน้ำและอุณหภูมิที่สูง เพื่อฝากไว้ในแผ่นดิน ที่สามารถพกพาติดตัวได้ และเป็นวัตถุมงคลที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจ 

มนต์พิธี : ทุกองค์ผ่านการอธิษฐานจิตปลุกเสกใส่พลังมนต์ขลังโดยท่านครูบากฤษณะ อินทวัณโณ แห่งสำนักสงฆ์สวนพุทธศาสน์ครูบากฤษณะ จ.นครราชสีมา


เฒ่าเผาถ่าน พิทักษ์โลก

๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

สาธุ

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พระมหาลาโพธิ์ ดินเผารุ่น ๑


 
พระมหาลาโพธิ์ ดินเผารุ่น ๑

เปิดให้จอง...ในราคา ๙๙๙ บาท 

ฉลองครบรอบวันเกิดท่านครูบาฯ

ถึง...วันที่ ๓๑ กรกฏาคม พ.ศ ๒๕๖๐


ส่งมอบ...หลังจากเข้าพิธีปลุกเสก ในงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดท่านครูบาฯวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

สั่งจองได้ที่ :

• เฒ่าเผาถ่าน พิท้กษ์โลก 081 813 1935

• Somyot Thongphunchung ( ทิดปู ) 083-464-2448

เฒ่าเผาถ่าน พิท้กษ์โลก

๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

รายละเอียด : https://www.facebook.com/bantanthai/posts/1492517654141430

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559

เทพจำแลงดินเผา


" เทพจำแลงดินเผา "
สุดยอดวัตถุมงคล
ของท่านครูบากฤษณะ  อินทวันโณ
งานรูปปั้นดินเผา : " เทพจำแลง พิมพ์บี "

ลักษณะงาน : รูปปั้นดินเผาสีดำ

ขั้นตอนการสร้าง : ใช้ดินเหนียวเป็นวัตถุดิบ นำมากดพิมพ์เป็นแบบ " เทพจำแลง พิมพ์ บี " คัดเลือกองค์ที่สภาพสวยและเหมือนองค์แรกที่สร้างออกมาครั้งแรกเมื่อเกือบ ยี่สิบปีมาแล้วมากที่สุด ตากให้แห้ง นำเข้าเตาเผาด้วยเตาเผาที่สามารถให้ความร้อนสูงมากกว่า 1000 ํC ที่เป็นภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้ไผ่ที่ยอดเยี่ยมที่สุด สุดยอดที่สุดของบ้านถ่านไม้ไผ่ไทยอากาศดี ที่ได้รับการถ่ายทอดภูมปัญญามาจากขาวญี่ปุ่น โดยเฒ่าเผาถ่าน พิทักษ์โลก

ผลงานที่จะได้รับ : เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดผลงานอันยอดเยี่ยม จากการผสมผสานกันระหว่าง...!!!
สุดยอดวัตถุมงคลในรูปแบบ " เทพจำแลง พิมพ์ บี " ของท่านครูบากฤษณะ อินทวันโณ กับสุดยอดภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้ไผ่ ของบ้านถ่านไม้ไผ่ไทยอากาศดี โดยเฒ่าเผาถ่าน พิทักษ์โลก ซึ่งเป็นภูมิปัญญาเดียวกันกับการเผาถ่านไม้ " บินโจตัน " ของญี่ปุ่น

ความภาคภูมิใจ : ได้สร้างผลงานรูปปั้นดินเผาที่เป็นทั้งวัตถุมงคล เป็นทั้งงานศิลปะ เป็นทั้งสุดยอดภูมปัญญา ที่เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย เพื่อเป็นที่ระลึกฝากไว้ในแผ่นดิน

ลักษณะผลงาน : รูปปั้นดินเผา

มวลสาร : ดินเหนียว

คุณสมบัติ : เหนียว แข็ง แกร่ง แช่น้ำได้

กรรมวิธี : เผาด้วยอุณหภูมิสูงมากกว่า 1000 ํC ตามภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้ไผ่ " บันตัน " ของบ้านถ่านไม้ไผ่ไทยอากาศดี โดยเฒ่าเผาถ่าน พิทักษ์โลก และถ่านไม้โอ๊ก " บินโจตัน " ของญี่ปุ่น
วัตถุมงคล : เป็นงานรูปปั้นดินเผา " เทพจำแลง " รุ่นแรก สร้างเป็นกรณีพิเศษ ได้รับความเมตตาจากท่านครูบา ฯ นำเข้าอธิษฐานจิตปลุกเสก เจริญภาวณาเพิ่มบารมี เนื่องในโอกาสที่ท่านเข้ากรรมฐาน ก่อนออกพรรษา ปี ๒๕๕๙

ความสำคัญ : เป็นสุดยอดวัตถุมงคลของท่านครูบา ฯ ผสมผสานกับสุดยอดภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้ไผ่ของเฒ่าเผาถ่าน พิทักษ์โลก ทำให้ได้วัตถุมงคลรูปปั้นดินเผาที่ไม่เคยมีการสร้างมาก่อน
ความเป็นมา : เป็นความปราถนาสูงสุดของเฒ่าเผาถ่าน พิทักษ์โลก ที่ต้องการจะสร้างวัตถุมงคลเทพจำแลง " พิมพ์บี " ที่พกติดตัวมานานตั้งแต่ยังไม่มีใครรู้จัก ( ยุคสำนักมหาวันตอนปลาย )


วัตถุประสงค์การสร้าง “ เทพจำแลงดินเผา “ : สร้างถวายท่านครูบา ฯ เพื่อฝากไว้ในแผ่นดิน ให้เป็นตำนานแห่งวัตถุมงคลของท่านครูบาฯ

หาก แม้นการสร้าง " เทพจำแลงดินเผา " ประสบผลสำเร็จ ราบรื่น ลุล่วงไปได้ด้วยดี และมีผู้ศรัทธาเลื่อมใส ต้องการการมีไว้บูชา โดยการเช่า บูชา โดยตรงกับคณะผู้ดำเนินการสร้างก็ดี หรือกับบุคคลที่ท่านครูบา ฯ มอบหมายก็ดี ก็ถือเป็นบุญอันมหาศาล เป็นวาสนาอันสูงส่ง เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ ที่จะพึงมีพึงเป็นตามเหตุตามปัจจัย และเงินรายได้จะได้นำถวายท่านครูบา ฯ เพื่อสร้างศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ตามแต่ท่านครูบา ฯ จะเห็นสมควร ต่อไป.

 ๙๙๙๙๙๙๙๙๙
ชมรมศิษย์ครูบากฤษณะ อินทวัณโณ
ติดต่อ เฮียกิตติ
081 813 1935
Email : bantanthai@gmail.com